Najbardziej znane instrumenty muzyczne dęte

przez | 4 października 2021
Instrumenty dęte to grupa nazywana także aerofonami. Należą do nich zarówno instrumenty dęte drewniane, blaszane oraz, a także wyposażone w klawisze. Przedstawicielami instrumentów dętych drewnianych mogą być saksofony.

saksofon

Autor: Louis Evans
Źródło: http://www.flickr.com
Do kategorii instrumentów dętych blaszanych zaklasyfikowano na przykład puzony i na przykład sakshorny. Instrumenty klawiszowe określają mało liczną gromadę z grona wymienionych wyżej. Przykładem mogą być mniej znane melodyki. Puzony, pokrewne z grupą trąbek wynaleziono około XIII w.

Była to trochę taka bardzo duża trąbka, gdzie środkowy kawałek rury przybiera postać długich, prostych regulowanych na długości kawałków. Ostatecznie dwa stulecia dalej puzony dostały swoją odrębną nazwę. Zaraz potem zaczęto modyfikować wyjściową wersję, aby upodobnić je do skali głosowej. Obecnie puzony nadal spotyka się w licznych odmianach, na przykład suwakowy, sopranowy albo tenorowy.

Rogi, których inna nazwa to waltornie, są instrumentami z tej samej rodziny, jak puzony. Rogi pochodzą od pierwotnych instrumentów przydatnych na polowaniach, wydrążonych ze zwierzęcych rogów. Tamte rogi miały raczej małe zdolności muzyczne, lecz współczesne instrumenty zostały stworzone z metalu, przez co ich zakres dźwięków bywa oczywiście pełniejszy. Rogi mają również własne odmiany. Szczególnie chętnie wykorzystuje się je do przedstawień teatralnych, dla stworzenia dźwiękowych efektów specjalnych. Sakshorny to natomiast instrumenty będące rodzajem buglehornów. Sakshorny miewają różne wielkości, dzięki którym dźwięk z nich uzyskiwany może być każdorazowo odmienny. Sakshorny są bardzo pożądane w orkiestrach dętych. Saksofony to najpewniej najpopularniejsze wśród wymienionych dotąd instrumentów. Saksofony również miewają różne wielkości i związane z nimi zakresy dźwięków. Najczęściej stosowane odmiany saksofonów to saksofony sopranowe albo barytonowe. W przeciwieństwie do wcześniej scharakteryzowanych, saksofony nie miały swoich dawnych poprzedników. Wynaleziono je w połowie XIX w. i do teraz przetrwały w takiej jak wtedy
formie.

Jeśli czujesz się zachęcony do nowego hobby, zobacz – dęte instrumenty – sakshorny.